Ací tens el nostre programa polític per a les eleccions municipals de maig 2023 per a Castelló de la Plana a continuació o també pots descarregar-t'ho en PDF punxant ací.


El nostre programa polític

I. MILLORES DE LA CIUTAT


1. RETORNAR LA VIDA AL CENTRE DE CASTELLÓ I DINAMITZAR EL SEU COMERÇ

• Establir aparcaments dissuasius addicionals en les entrades Nord i Sud a Castelló, dotant-los de “autobusos llançadora gratuïts” al centre urbà, si fora necessari. 
• Organitzar accés fàcil per al transport públic al centre urbà des de qualsevol punt de la ciutat de Castelló.
• Dotar al centre de Castelló d'amplis passejos per als vianants amb paviments d'unes característiques adequades per a les persones amb alguna capacitat diferent, amb eliminació de barreres, obstacles i cotxes aparcats.
• Maximitzar la seguretat i el control de la mendicitat als carrers.
• Realitzar una excel·lent neteja dels carrers i de les voreres (inclosos xiclets i excrements d'animals), del mobiliari urbà i de les pintades en les façanes.
• Eliminar, o soterrar, els contenidors de fems dels carrers comercials i de les zones amb restauració; la qual cosa exigirà nous mètodes de recollida de fems en les zones sense contenidors i de neteja dels contenidors, especialment dels soterrats.
• Dotar al centre de Castelló d'una il·luminació suficient, adequada i ornamental.
• Instal·lar un mobiliari urbà funcional i còmode, amb importants ombres per a l'estiu.
• Actualitzar la “paleta de colors” autoritzada per a les façanes dels edificis, donant-li una importància especial als colors tradicionals de la ciutat de Castelló i atorgar ajudes econòmiques per a la restauració de façanes d'edificis que respecten aquesta paleta de colors.
• Aconseguir una decoració urbana homogènia, amb fonts d'aigua, vegetació ornamental i arbratge d'ombra per a l'estiu.
• Endreçar els cablejats d'electricitat i telefonia en les façanes dels edificis i els d'electricitat en els terrats. Aconseguir que les campanes horàries del Fadrí sonen correctament, restaurar El Fanal, entre d’altres detalls que és necessari millorar.
• Desenvolupar activitats d'oci, animació i espectacles públics (músics de carrer, concerts de música en les places, pallassos, titelles, etc.) durant els caps de setmana.
• Remodelar el Mercat Central i el Mercat de Sant Antoni possibilitant incorporar una zona gastronòmica.
• El Centre de Castelló es plantejarà com un “Centre Comercial a cel obert”. Per això es crearà una Gerència del “Centre Comercial a cel obert” (Centre Comercial “Centre Urbà”) per a ordenar i gestionar el vincle entre la ciutat, el comerç i el turisme, vetlant per l'animació del Centre Comercial-“Centre Urbà”-amb el desenvolupament d'activitats comercials, socials, esportives, gastronòmiques i culturals, amb el desenvolupament de serveis per al client (servei de lliurament a domicili, guia digital dels comerços o algunes hores d'aparcament gratuït en els pàrquings per als clients).


2. CONVERTIR A CASTELLÓ EN UNA “CIUTAT NETA”

Que Castelló siga una ciutat neta és una necessitat estètica, una necessitat higiènica i una necessària protecció mediambiental.

• Per a poder netejar bé (inclosos els barris i urbanitzacions de muntanya) els carrers i voreres (inclosos els xiclets i els excrements d'animals), l'entorn dels contenidors de fem, les pintades de façanes i el mobiliari urbà és necessari tindre un pressupost econòmic suficient destinat a tal fi. És per això que augmentarem el pressupost en neteja de Castelló en un 50%, situant així la despesa en neteja per habitant i any en línia amb el d'altres capitals de província d'Espanya (Girona, Salamanca o Vitòria).
• Millorar la neteja i la conservació d'eixa part de Castelló que no es veu: el clavegueram de la ciutat.
• Realitzar un control permanent de les plagues de rates i paneroles en tota la ciutat, especialment en el Grau de Castelló, tant en el clavegueram de la ciutat com als parcs i en els solars i habitatges buits o no prou nets.

3. REHABILITAR EL “CINEMA REX”

• Adquirir l'immoble del “Cinema Rex” i convertir-lo en una instal·lació cultural municipal.
• Recuperar l'exhibició pública de pel·lícules al “Cinema Rex”, incloses versions originals subtitulades, per a millorar l'oferta d'oci en el centre de Castelló amb un cinema de proximitat.
• Dotar a l'espai d'un caràcter polivalent, dedicant-lo també a programar obres de teatre i a la realització de concerts de música.

4. CREAR LA UNITAT URBANA “LA CIUTAT DE LA MAR”

• Generar sòl dotacional, a través d'un pla urbanístic parcial, per a la creació d'una unitat urbana única, la Ciutat de la Mar, entre l'Avinguda de la Mar, l'Avinguda Germans Bou, el Camí Fons i el Grau de Castelló, destinada a convertir-se en una superfície empresarial, comercial i esportiva (esport professional i esport base) amb amplis espais enjardinats entre les edificacions destinades a oficines empresarials, condicionant així una zona de la ciutat, encara sense desenvolupar social i urbanísticament, i afavorint un creixement urbanístic cap al Grau de Castelló. Disposarà de zones esportives, zones verdes, zones culturals, zones d'oci i zones de negoci. Part d'este sòl dotacional serà el que s'oferirà per a la construcció pel CD Castelló d'un nou estadi de futbol i/o ciutat esportiva. Unes instal·lacions esportives completades amb un centre comercial, amb zones d'oci i de restauració. Es desenvoluparà un nou pavelló esportiu multifuncional per a la pràctica de bàsquet, handbol i voleibol, que estarà adaptat a les exigències de la màxima competició d'aquests esports. No faltaran altres dotacions esportives com un camp de rugbi i una pista d'atletisme.


5. POTENCIAR I MILLORAR ELS PARCS VERDS DE CASTELLÓ

La promoció i cura de les àrees verdes a Castelló són essencials per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Les zones verdes ajuden a millorar la qualitat de l'aire i la temperatura ambiental, reduir la contaminació acústica, fomentar la cohesió social i augmentar el valor de les propietats privades.
• Crear un gran parc verd públic en la zona entre Castelló i el Grau de Castelló i/o en la Marjalería, condicionat per a la pràctica esportiva, amb jocs infantils, zones d'esplai, de descans, un skate-park, etc. Per a unir tota aquesta zona verda amb el centre de la ciutat serà necessari construir (ja són necessàries actualment) dues passarel·les elevades en la zona de l'Avinguda de la Mar i del Mercat del Dilluns, amb una amplària suficient per a incloure en les mateixes carrils per a vianants i bicicletes, i amb un disseny artístic adequat a l'entorn.
• Fer més verds i passejables, i millorar el manteniment diari, dels parcs existents actualment (Ribalta, Rafalafena, Geòleg José Royo Gómez, Mèrida, Pont de Ferro, Antiga Corona d'Aragó, Segon Molí, Botànica Carmen Albert, Pineda, Meridià, etc.).

• Millorar i potenciar el nostre pulmó verd, el Parc de Ribalta, amb nous elements de jardineria, arbratge, fonts, zona per a realitzar gimnàstica, zona de jocs infantils, il·luminació suficient, neteja diària i vigilància nocturna.
• Dinamitzar el Parc dels Jocs Tradicionals amb la instal·lació d'un quiosc i un templet a fi de poder realitzar activitats culturals, concerts, contacontes, etc.
• Millorar la planificació de les zones verdes, triant espècies adequades al clima mediterrani, reduint així la necessitat de manteniment. En aquest sentit, volem potenciar la presència de lledoners (celtis australis), donat el vincule tan especial d'aquest arbre amb la ciutat de Castelló i la seua patrona.
• Crear zones verdes en els barris perifèrics amb dotacions esportives a l'aire lliure .


6. MILLORAR LA MOBILITAT URBANA DE CASTELLÓ

Amb l'entrada en vigor de les restriccions de trànsit en el centre de la ciutat exigides per la normativa europea, serà necessari poder moure's per Castelló sense fer ús dels vehicles particulars per la qual cosa és necessari desenvolupar sistemes de transport alternatius.

• Substituir progressivament els autobusos actuals per autobusos elèctrics, i d'una grandària més concorde a la seua utilització diària, la qual cosa permetrà reduir l'emissió de gasos contaminants i la contaminació acústica, que tant perjudiquen a viatgers i vianants.
• Connectar amb una major freqüència d'autobusos urbans els barris i urbanitzacions de muntanya de Castelló amb els punts estratègics de la ciutat com a hospitals, centres comercials, l’UJI i el centre urbà de la ciutat.
• Actualitzar i millorar el sistema de bike-sharing (Bicicas), canviant la flota de bicicletes ja obsoleta. A més, s'augmentarà el número d'aparca-bicis a la ciutat.
• Facilitar la implantació d'un sistema de moto-sharing.
• Analitzar la implantació d'un sistema de car-sharing.
• Implantar un sistema “Metro-Pie” similar al "Metrominuto" implantat en la ciutat de Pontevedra.
• Realitzar un pla de reasfaltat periòdic de totes les vies públiques de la ciutat.

7. CREAR UN “ANELL DE SALUT”

• Dinamitzar la via de circulació que circumval·la la ciutat implantat zones verdes per a la pràctica d'esport a l'aire lliure, dotant-la de tanques verdes de separació de la via de circulació, arbres amb ombres per a l'estiu, il·luminació adequada i suficient, fonts d'aigua potable, lavabos, elements per a realitzar gimnàstica i suports amb bosses per a depositar els excrements dels animals de companyia.

8. CREAR UN CENTRE D'ACTIVITATS NÀUTIQUES

• Potenciar les activitats nàutiques a la ciutat de Castelló creant un gran Centre Municipal d'Activitats Nàutiques, amb seu en el Grau de Castelló.

9. DINAMITZAR EL CASAL JOVE EN EL GRAU DE CASTELLÓ

• Potenciar les activitats juvenils en el Grau de Castelló amb la dinamització del Casal Jove.

10. MILLORAR ELS BARRIS I LES URBANITZACIONS DE MUNTANYA DE CASTELLÓ

• BENADRESA: dotar els serveis socials i sanitaris ja existents en altres barris de la ciutat, uns jardins verds i un parc infantil.
• MARJALERÍA: solucionar definitivament la problemàtica de legalització dels habitatges i la urbanització del barri, dotant-lo de les mateixes condicions i serveis que la resta de la ciutat. Primer legalitzar i després urbanitzar.
• RAVAL UNIVERSITARI: fomentar la participació del barri en les activitats de l'UJI.
• GRUP REIS: renovar el clavegueram, reasfaltar els carrers i ensostrar la zona poliesportiva.
• SAN AGUSTIN I SANT MARCOS: millorar les connexions amb la resta de la ciutat.
• VENDA NOVA: solucionar els problemes d'il·luminació.
• URBANITZACIONS DE MUNTANYA: millora dels accessos i de la neteja, control dels abocaments incontrolats, eliminació dels abocadors il·legals, control sanitari de solars, asfaltat de camins, millora d'il·luminació, seguretat i del transport públic.
• AV. VALÈNCIA: frenar la deterioració i abandó de la zona amb un increment de la neteja dels seus carrers i places, noves línies d'autobusos per a connectar amb el centre i nous barris com Gumbau i Sensal a més de crear més parcs i jardins. 

II. MILLORES D'ASSUMPTES CULTURALS11. CONSOLIDAR CASTELLÓ COM UNA “CIUTAT DE FESTA”

• Crear un “Museu de la Gaiata” (element diferenciador de la nostra festa) amb unes instal·lacions dignes i un horari adequat.
• Rescatar la “Gaiata de la Ciutat”, amb una Gaiata pròpia de l'Ajuntament.
• Complir les conclusions del “Congrés Magdalenero 2017”.
• Potenciar “Les Festes de Carrer” existents i recuperar “Les Festes de Carrer” ara perdudes com a Sant Miquel, la Verge de la Balma, San Roc del Raval, San Roc de Vora Sèquia o el Pany de Sant Domènech.
• Desenvolupar la Setmana Santa de Castelló, Festa d’Interès Turístic Provincial, com a espill de tradicions, rituals i manifestacions, l'origen de les quals es perd en la història, amb tota la seua riquesa històrica, artística i monumental i que suposen un important motor econòmic i de dinamització social de la ciutat. S'haurà de posar en valor, promocionar i difondre les excel·lències de les diferents celebracions religioses i culturals mitjançant la publicació, en una pàgina web i en premsa, del calendari d'actes, comunicació en xarxes socials, edició de cartells, etc.
• Crear una web de festes que projecte totes les nostres festivitats en castellà, valencià i anglès on, a més d’aparèixer la setmana gran de les festes de la Magdalena, hi haja cabuda per a totes les festes de barri i per als actes entorn de la patrona.

12. CREAR EL “BARRI DELS ARTISTES”

• Desenvolupar el “Barri dels Artistes”, amb l'impuls de nous tallers d'artistes i la consolidació com a punt de trobada dels artistes plàstics castellonencs, al carrer Mealla, en ple centre històric de Castelló, amb la possibilitat de realitzar mostres artístiques i un mercat d'art.

13. OBRIR UNA SALA D'EXPOSICIONS MUNICIPAL

• Obrir una Sala d'Exposicions Municipal amb tots els serveis necessaris, donant especial cabuda als artistes locals. Comptarà amb serveis de seguretat i vigilància i una dotació econòmica per a cartelleria i assegurances.

14. PORTAR A CASTELLÓ EL DOCUMENT DEL PRIVILEGI DE TRASLLAT DEL REI JAUME I

• Reclamar el retorn del Privilegi de Trasllat del Rei Jaume I, que es troba actualment en l'Arxiu Nacional, per a ser custodiat i exposat a la ciutat de Castelló pel seu valor capital com a acta de naixement que és de la “antiga *vila de Castelló”.

15. MILLORAR LA COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS CULTURALS

• Evitar la contra programació de les diferents activitats culturals, editant una agenda mensual.
• Publicitar la programació de totes les activitats culturals que es realitzen a Castelló, comunicant l'agenda mensual de les mateixes en les diferents xarxes socials.

16. RECUPERAR LES JORNADES CULTURALS DE FLAMENC

• Aquestes jornades atreien a la capital algunes de les figures més rellevants del flamenc nacional, a més d'afavorir el concurs de cante Rotllo i Canya.

17. MILLORAR LES INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS DELS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS

• Millorar el manteniment dels centres públics escolars ateses les necessitats particulars de cadascun i complint els acords adoptats pels consells escolars.
• Realitzar campanyes d'Educació Viària, realitzant un especial recalcament en l'ús del patinet elèctric i de la bicicleta, campanyes d'Educació Financera, Formació en Oratòria, etc.

18. MILLORAR LA GESTIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

• Incrementar les ajudes econòmiques als clubs esportius de la ciutat, actualitzar els barems de distribució d'aquestes ajudes econòmiques i simplificar la burocràcia per a sol·licitar-les.
• Incrementar les partides pressupostàries destinades al manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
• Potenciar l'esport inclusiu per a persones amb capacitats diferents, famílies en exclusió social o persones amb addiccions.
• Augmentar les ajudes econòmiques als clubs esportius que promouen la pràctica esportiva femenina i als quals realitzen accions per a fomentar l'esport inclusiu a fi de que els xiquets i xiquetes amb capacitats diferents o en exclusió social, puguen accedir a la pràctica esportiva.
• Dotar de pistes multiesport a tots els barris de la ciutat.
• Millorar la piscina del Sindical i els seus serveis. 

III. MILLORES D'ASSUMPTES ECONÒMICS19. DESENVOLUPAR I POTENCIAR UN NOU MODEL TURÍSTIC ORIENTAT A LA MAR

• Projectar un nou espai hoteler, d'oci i de restauració en la zona ocupada actualment per l'aeròdrom del Grau de Castelló, davant de la platja del Gurugú. Esta iniciativa naix de la necessitat de crear més places hoteleres i acostar-les a les platges de la ciutat, un dels principals recursos turístics de Castelló. Es ressituarà l'actual aeròdrom en una altra zona hàbil i apropiada.
• Potenciar el turisme de creuers.
• Potenciar el turisme de congressos.
• Potenciar el turisme esportiu.
• Frenar el possible cobrament de taxes turístiques.
• Reorganitzar les oficines d'informació turística de la ciutat (Tourist Info Castelló) per a permetre que la seua labor siga més efectiva i pròxima al visitant, canviant la localització de la situada actualment en l'Estació Intermodal, totalment ineficient, a l'entorn de La Farola; i modificar els horaris i dies d'atenció al turista adaptant-los a la demanda d'informació.
• Dotar a Castelló d'àrees oficials habilitades per a l'aparcament d'acte caravanes i regular-les amb el cobrament d'una taxa d'ocupació, prohibint l'aparcament lliure d'acte caravanes en les àrees no oficials.
• Garantir la consecució anual de la Bandera Blava per a cadascuna de les nostres tres platges.
• Convertir el Planetari de Castelló en un element icònic, renovant per a això la seua estètica exterior.
• Incrementar el turisme de cap de setmana que permeta recuperar el diumenge com a dia útil per a l'hostaleria de Castelló.


20. REDUIR EL SOU DELS CÀRRECS PÚBLICS

• Establir un sou de l'equip de govern de l'Ajuntament equiparable, com a màxim, al sou d'un funcionari del grup A, que és la màxima categoria en la funció pública. Aquesta mesura afectarà tant els responsables municipals de l'equip de govern com als regidors de l'oposició, en funció del seu percentatge de dedicació a tal acompliment. Aquesta proposta suposarà un estalvi de quasi 2 milions d'euros en una legislatura.

21. DISMINUIR ELS CONSUMS ENERGÈTICS CONTAMINANTS

• Instal·lar plaques solars fotovoltaiques en les teulades i cobertes de tots els edificis públics municipals en les quals siga possible, per a reduir la factura energètica i minimitzar l'impacte mediambiental d'aquest consum energètic.

22. DESENVOLUPAR UN ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS DE CASTELLÓ, EMPRESES I AJUNTAMENT

• Crear un fòrum d'intercanvi de coneixements i experiències entre empreses, universitats i el propi ajuntament, per a fomentar la innovació, el desenvolupament de noves iniciatives i l'emprenedoria.
• Crear un grup de treball conjunt per a coordinar les iniciatives, fruit de l'acord de col·laboració, i garantir la seua implementació amb èxit.
• Establir un sistema de seguiment i avaluació dels projectes amb impacte a la ciutat de Castelló, a fi de mesurar la seua evolució i assegurar la seua sostenibilitat econòmica a llarg termini .
• Facilitar la incorporació de tecnologies innovadores i solucions digitals en els projectes conjunts, a fi de millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis oferits per l'ajuntament, les universitats i les empreses participants en l'acord.
• Facilitar l'arribada i implantació d'empreses emergents (Startups) a Castelló.

23. FACILITAR LA IMPLANTACIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC

• Incrementar el nombre de pals de recàrrega elèctrica operatius en la via pública.
• Establir la zona blava gratuïta per a tots els vehicles de “zero emissions”, sense tràmits administratius previs, igual que ja es realitza en les principals ciutats espanyoles.
• Establir subvencions a les comunitats de veïns per a realitzar preinstal·lacions elèctriques en els garatges comunitaris, la qual cosa facilite la instal·lació de pals de recàrrega en les places de garatge individuals per cada propietari.

IV. MILLORES D'ASSUMPTES SOCIALS


24. MILLORAR LA SEGURETAT LOCAL

• Augmentar la inversió en seguretat local.
• Fer efectiva la carrera professional recentment aprovada.
• Solucionar les mancances permanents de mitjans materials: uniformes, vehicles, etc.
• Completar les plantilles a mesura que es produeixen baixes en aquestes , a fi de mantindre les plantilles màximes autoritzades.
• Reorganitzar les unitats de la Policia Local per a aconseguir una major eficàcia.
• Revisar la situació dels Agents de Mobilitat Urbana.
• Signar Convenis de Col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat, com a Policia Nacional i Guàrdia Civil, a fi de unificar l'accés a les bases de dades, fomentar la formació conjunta i el mutu suport, establint un únic número de contacte per a situacions d'emergència policial.

25. CREAR UN “PALAU MAJOR” PER A LA GENT GRAN

• Posar en marxa un centre integral per a l'oci dels nostres majors, estant obert als més joves per a aconseguir una integració intergeneracional, en l'edifici de l'antic Asil del carrer Governador Bermúdez de Castro.
• Dotar a l'edifici de sala de cinema, terrassa, pàrquing, biblioteca, unitat de lectura, centre de jocs, sala de conferències i sala d'exposicions.
• Dotar al centre d'un Espai d'Interpretació Artesanal per a la formació en les activitats laborals clàssiques, amb una component cultural, científica i turística. L'objectiu principal serà el d'oferir un recorregut històric i professional per aquella artesania que ens ha identificat com a ciutat: espart, vímet i canya, entre altres, a més d'altres artesanies més universals com la fusta o la ceràmica.

26. AUGMENTAR EL NOMBRE DE RESIDÈNCIES PER A MAJORS

• Fomentar l'augment de places en residències de la tercera edat a través de la cessió de sòl i/o edificis municipals a empreses que puguen construir i/o explotar els mateixos com a residències geriàtriques amb un règim de cessió administrativa.

27. POSAR EN MARXA UNA XARXA DE “ASSOCIACIONS D'AJUDA A LA GENT GRAN”

• Crear una xarxa d'associacions per barris per a gestionar els serveis bàsics de les persones majors que allí visquen, dirigit a incrementar la qualitat de vida de les persones majors que viuen en els seus domicilis amb fragilitat, vulnerabilitat, possible discapacitat o diferent grau de dependència, en línia amb la iniciativa que desenvolupa l'associació de convivència “Parque Lidón”, com un model alternatiu a les residències de persones majors.

28. CREAR UN “CENTRE NACIONAL DE GAMING

• Posar en marxa un Centre Nacional de Gaming en el centre de la ciutat com a alternativa d'oci i de futur laboral per als més joves. L'espai estarà dotat amb l'última tecnologia digital (connexió d'alta velocitat, equips, espais de simulació, continguts virtuals, sales de competició en xarxa, etc.) a fi de poder convertir-se en un referent nacional.
• Dotar al Centre Nacional de Gaming d'una zona oberta per a poder gaudir dels diferents serveis del centre de manera gratuïta.
• Dotar al Centre Nacional de Gaming d'una Àrea de formació, recerca i desenvolupament de Disseny de Videojocs.

29. CONTROLAR EL DESTÍ DE LES AJUDES SOCIALS PERQUÈ LA JUSTÍCIA SOCIAL ARRIBE REALMENT ALS MÉS DESFAVORITS

• Comprovar que les ajudes socials són utilitzades en el que realment són necessàries i pels quals realment les necessiten (base de dades centralitzada amb totes les ajudes econòmiques atorgades per l'Ajuntament i les ONG subvencionades per l'Ajuntament, per exemple) a fi de que les ajudes socials arriben realment als més desfavorits.
• Elaborar criteris clars i objectius per a la concessió de subvencions i ajudes socials als col·lectius socials, o a particulars, per a obtindre una major transparència, equitat i optimització en la utilització dels recursos econòmics socials.
• Seguir el compliment dels objectius plantejats a l'efecte de desestimar sol·licituds posteriors en cas d'incompliment.
• Realitzar un control especial, i un seguiment exhaustiu, de la utilització del parc d'Habitatges Municipals.

30. REALITZAR UNA COORDINACIÓ DELS CENTRES SOCIALS

• Crear la figura de la Coordinació dels Centres Socials dependents de l'Ajuntament, a fi d'aconseguir una major eficàcia, mitjans, recursos i transparència en tots els centres.
• Augmentar els Centres de Dia i Pisos Tutelats per a persones amb diversitat funcional o necessitats d'atenció precoç.

31. CREAR UNA OFICINA MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT

• Crear una Oficina Municipal del Voluntariat per a gestionar la participació amb totes les plataformes i les ONG. Això requereix l'elaboració i execució efectiva d'un Pla del Voluntariat gestionat per l'Ajuntament, amb personal propi, que facilite la col·laboració entre totes les ONG, distribuïsca els recursos i coordine les diferents prestacions assistencials amb major eficàcia.

32. ACTIVAR ELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ MUNICIPAL

• Activar i organitzar els Consells de Participació Municipals, elaborant un calendari anual de reunions que facilite l'assistència de tots els sectors de participació ciutadana. Una especial reactivació és necessària en el Consell de Benestar Social.

33. PREVINDRE EL CONSUM DE DROGUES, ALCOHOL I JOCS D'ATZAR

• Elaborar un Protocol d'actuació municipal per a la Prevenció del Consum de Drogues, Alcohol i Jocs d'Atzar.
• Obrir els patis dels centres escolars públics en els horaris no lectius i dinamitzar-los realitzant activitats esportives, tallers, classes de ball o teatre, entre altres, incloent-hi activitats adaptades a persones amb diversitat funcional.
• Limitar les llicències per a l'obertura de locals de joc d'atzar a un mínim de 900m. de distància d'un centre escolar.

34. SUPRIMIR ELS BENEFICIS SOCIALS AlS “OKUPES”

• Eliminar els beneficis socials de qualsevol classe als qui, via “okupació”, romanguen en un immoble alié. Només es facilitarà l'empadronament als qui acrediten un títol legítim d'ocupació (propietat o arrendament). Es considerarà nul·la la inscripció en el padró municipal d'un “okupa” il·legal. 

© 2022 Tots els drets reservats             Política de privacitat | Cookies