Política de privacitat

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'entitat responsable d'aquesta pàgina Web.

Denominació social: Som Castelló
Número d'identificació fiscal: G06880587
Domicili social: Carrer Cavallers, 10, 12001 Castelló de la Plana.
Correu electrònic: info@somcastello.com

Inscrit en el registre de partits polítics del Ministeri de la Governación en data 14/04/2016.

Tractament de dades facilitades:

En Som Castelló tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de fer la tasca que ens haja encomanat, bé com a afiliat, simpatitzant, donant o mera comunicació d'un suggeriment o contacte. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga aquesta tasca i no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si en Som Castelló estem tractant les seues dades personals i per tant té dret a accedir als seus donatos personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris.


Finalitat del tractament:

Gestió de la relació d'afiliat, simpatitzant, donant o d'un suggeriment mitjançant la generació d'una base de dades amb les dades necessàries per a la realització i manteniment de la tasca encomanada.

Categories de dades personals:

Els necessaris per a la identificació amb el nom, cognoms, DNI, adreça postal, telèfons, correu electrònic i dades bancaries per a la gestió del cobrament de les quotes si escau.

© 2022 Tots els drets reservats             Política de privacitat | Cookies