Som diferents perquè l'única cosa que ens importa és Castelló. No estem sotmesos a les tiranies d'altres partits que depenen de València o de Madrid. 

Perquè no utilitzem la política com a professió. Perquè escoltem. Perquè no tolerem l'expressió 'els polítics són polítics' i per això mateix exigim resposta i gestió, ni tampoc acceptem el mantra que 'tots els polítics són iguals'. Perquè no creiem en els discursos buits d'altres partits que l'única cosa en què pensen és guanyar o perdre eleccions (els és igual una cosa o una altra) i l'única cosa que els interessa és eixir en les fotos. Perquè nosaltres sí que escoltem els veïns. No entrem en promeses banals que no es compleixen. 

Pots llegir la nostra estratègia d'actuació política a continuació o descarregar el PDF punxant ací.

Els nostres principis

1. PER QUÈ I PER A QUÈ NAIX “SOM CASTELLÓ”?

La província de Castelló viu condicionada de manera històrica per unes decisions preses en les seus institucionals i polítiques de València i/o Madrid, molt lluny de el coneixement de la realitat de Castelló, demostrant, moltes vegades, la mes absoluta ignorància i, algunes vegades, el total menyspreu a la província, sense que els polítics locals alcen la seua veu i mostren el seu total rebuig davant tan caòtica situació per la disciplina de partit, la por als seus caps de Madrid i/o València i la por de fer perillar la seua carrera política. Aquesta situació d'abandó històric de la província per les institucions estatals i autonòmiques no ha permés la modernització i el progrés de la societat de manera paral·lela a com ho han fet la resta de províncies de la Comunitat Valenciana i moltes províncies d'Espanya.

A més, Castelló suporta en els últims temps una influència creixent del nacionalisme pancatalanista i del populisme, d'esquerres i de dretes, amb la seua estrident veu emocional. Això provoca un augment de la crispació en la societat, una crispació basada en el fet que tothom creu que té la raó i que considera un enemic a tot aquell que pensa de manera diferent, amb una sobrevaloració dels pensaments propis i un menyspreu de les idees alienes.

SOM Castelló és un partit polític que naix a Castelló, de Castelló, per a Castelló i per Castelló, que té com a objectiu l'integrar a tots els castellonencs, visquen o no a Castelló, hagen nascut o no a Castelló, oferint una proposta política liberal (un “liberalisme de cinquena capa” que accepta i contempla l'existència de múltiples identitats –culturals, psicològiques i socials- com a trets normals de la societat actual; un liberalisme que propugna una societat que persegueix el benestar de les persones, de totes les persones), social, progressista, humanista, moderada i assenyada, amb posicions que busquen unir en comptes de dividir, per a això és necesari el total respecte i reconeixement de l'altre. En SOM Castelló estem totalment compromesos amb els drets i llibertats individuals de les persones, apostem fermament per la convivència entre diferents en una societat oberta i plural, proclamem que és necessari continuar enfortint l'estat de el benestar, continuar lluitant contra la corrupció i afavorir la tan necessària regeneració democràtica.

El nostre espai polític, al marge de vells encotillaments polítics, es nodreix del liberalisme social progressista, de la socialdemocràcia i del reformisme. El nostre objectiu últim i essencial és la defensa, desenvolupament i progrés de la societat i dels ciutadans de la província de Castelló. De tots: joves,
autònoms, agricultors, xicotets empresaris, aturats,…
Més que en les ideologies, creiem en les causes!

En SOM Castelló defensem una “política útil”, aquella que fa avançar a la societat des de les institucions i que resol els problemes reals de els ciutadans en comptes de crear-los nous problemes. Oferim un partit polític que planteja alternatives de progrés eficaços per a fer front als problemes reals de la societat enfront de les receptes del bipartidisme caduc que no han sigut capaços de donar solucions als molts i històrics problemes quotidians dels ciutadans de Castelló. Plantegem idees de progrés clares, senzilles, directes i que oferisquen una solució als problemes. Els dubtes, la indecisió, els complexos, el parlar però no fer, no formen part de la nostra essència.

Busquem ser exemplars a l'hora d'encarnar els valors de la societat que intentem construir. Exemplars en la fermesa de les nostres conviccions, exemplars en el moderat de les nostres formes, exemplars en el respecte a nostres institucions, exemplars en la qualitat de les nostres propostes, exemplars en la formació i en l'experiència professional que aporta la nostra gent, exemplars en la nostra coherència, integritat i compromís, exemplars en el tracte, respecte i reconeixement als nostres adversaris polítics, exemplars en la lluita contra la corrupció, el frau i les males pràctiques, exemplars en la defensa de la meritocràcia i exemplars en l'obertura al talent de la societat.

SOM Castelló és el partit de tots aquells que estimen Castelló i que és la veu de tots aquells que vulguen per a Castelló una alternativa política liberal, social, progressista, moderada, humanista, tolerant, conciliadora, compromesa, solidària, realista, racional, pragmàtica, constructiva, innovadora, ... i amb sentit comú. 

2. EL NOSTRE ESPAI POLÍTIC

Davant la creixent polarització i tendència extremista de les posicions polítiques, SOM Castelló reivindica idees del liberalisme social progressista i de la socialdemocràcia, estant totalment compromesos amb la necessària regeneració política i democràtica. Més que en les ideologies, creiem en les causes.

Som un partit obertament reformista, un reformisme integrador, possibilista i garantista, amb vocació per a bastir ponts i arribar a acords, sent els nostres principals eixos de pensament:

• Defensar els drets i les llibertats individuals. Defensem la llibertat com un dels drets essencials de les persones, situant el ciutadà com a màxim responsable de les seues decisions. Defensem la igualtat de drets i, sobretot, d'oportunitats. Creiem que la responsabilitat individual és la base imprescindible per a l'exercici correcte de tots els drets i llibertats individuals. Una responsabilitat individual que ha de ser un dels objectius bàsics i prioritaris de l'educació.

• Defensar la lluita contra la discriminació per lloc de naixement, edat, sexe, raça, religió o idioma. És necessari continuar lluitant per la igualtat efectiva entre dones i homes, defenent un feminisme plural i obert a totes les dones i homes, per a no excloure a ningú en un repte que ens afecta a tots. La defensa de la igualtat contra tota mena de discriminació ha de seguir molt present fins a aconseguir que cap persona LGTBI se senta exclosa, o amb menys oportunitats, a causa del seu gènere, condició, orientació sexual o identitat de gènere. S'ha avançat molt, però encara queda molta faena per fer en aquest camp. Un partit que defensa la igualtat és el millor instrument des de el que defensar la igualtat d'oportunitats, especialment la de les persones amb alguna capacitat diferent.

• Enfortir l'estat de benestar. Estem fermament compromesos amb el enfortiment de l'Estat de Benestar. Apostem per una educació pública de qualitat, que garantisca la igualtat d'oportunitats, una política social eficaç, basada a donar solució a les necessitats reals de les persones. Defensem un sistema sanitari públic de qualitat, que garantisca els mateixos drets i serveis a tots els ciutadans, a tots, visquen a la província que visquen, visquen en la població que visquen. Apostem per una societat solidària en la qual ningú es quede arrere, que garantisca la igualtat d'oportunitats, sigues com sigues i nasques on nasques, i que fomente la participació plena de les persones amb capacitats diferents en tots els àmbits (laboral, educatiu, social).

• Afavorir la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció. La corrupció destrueix la confiança dels ciutadans en les institucions i continua sent percebuda com un dels principals problemes de la nostra societat. La nostra postura és clara: tolerància zero amb la corrupció i total compromís amb la regeneració de la vida pública i amb la total transparència i la rendició de comptes en la gestió dels recursos públics.

• Respectar una economia de mercat on els poders públics garantisquen la lliure competència. Defensem l'economia social de mercat, la iniciativa privada, un sistema fiscal just amb tipus impositius moderats que incentiven, i no posen en risc, la necessària generació de riquesa en la societat. Des de SOM Castelló fem costat als autònoms, als emprenedors, a les petites i mitjanes empreses que tant aporten al creixement econòmic i a la creació de ocupació en la societat. És la millor manera de facilitar un creixement econòmic sostenible a llarg termini que assegure el benestar dels ciutadans.

• Potenciar un futur sostenible i ple d'oportunitats. Creiem en un futur sostenible, verda (com la nostra bandera) i ple d'oportunitats en matèria de desenvolupament econòmic i social. Estem preocupats pel futur, per els reptes que estem afrontant, i compromesos amb les generacions esdevenidores i el llegat que lis deixem. Estem compromesos, per tant, amb la protecció del medi ambient i amb la necessitat de conscienciació de la importància de respectar el nostre entorn natural. Considerem que no és possible construir una societat moderna, desenvolupada i plena que no tinga integrats, dins dels seus principals valors, els comportaments respectuosos amb la naturalesa de la qual formem part. La lluita contra la contaminació i la destrucció de la naturalesa ha de presidir la planificació de tots els sectors de l'economia i de la societat, en particular l'ordenació territorial i urbana, la construcció i l'explotació de les infraestructures energètiques, viàries o turístiques, la gestió dels rius i aqüífers i les activitats agrícola, ramadera i pesquera. I per a aconseguir tot això no fa falta inventar res. Només fa falta copiar els bons projectes ja consolidats en ciutats que ho han fet bé.

• Afavorir la creació d'ocupació juvenil. L'atur continua sent el nostre gran fracàs social, sent molts els joves que es veuen obligats a marxar-se de la seua terra per a buscar oportunitats laborals i un futur millor. Creiem imprescindible i irrenunciable donar oportunitats i un futur millor als joves.
La societat ha de deixar de generar parats havent de passar a generar els professionals qualificats que demanda la pròpia societat (electricistes, enginyers, programadors,…). S'ha de prestar una atenció especial a la formació en idiomes per a aquest col·lectiu, especialment en un entorn de internalizació de l'àmbit d'actuació de les empreses i de creixement de la demanda turística internacional. 

3. ELS NOSTRES COMPROMISOS POLÍTICS

• 1. Lluitar contra la desigualtat territorial. El bipartidisme, per interessos electoralistes i per mantindre's en el poder, ha afavorit importants desigualtats entre les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Altres territoris de la Comunitat Valenciana disposen de millors serveis públics, de millors infraestructures, de majors recursos per a oferir una major qualitat de vida als seus ciutadans. Els castellonencs portem molt temps maltractats. No hi ha cap explicació raonable per a això, més que la prolongació de velles inèrcies històriques a les quals s'ha sumat una falta de pressió reivindicativa per els líders polítics locals, més preocupats per “quedar bé amb els seus caps de València i/o Madrid” que de defensar als ciutadans de Castelló, a els ciutadans que els han votat. Però els drets són de les persones i no de els territoris, de les províncies. El nostre partit naix perquè tots els ciutadans tinguem els mateixos drets i oportunitats, visquem on visquem.

• 2. Posar-nos enfront dels problemes i gestionar eficaçment els recursos públics, sense malgastar. Això és, fer “la gestió del/la bon/a amo/a de casa”. Per això, la transparència, l'austeritat, l'eficiència en la gestió i la rendició de comptes són els nostres eixos fonamentals d'actuació. Els Ajuntaments no han de concebre's com a administracions al servici de els partits, o dels interessos particulars dels polítics en la seua carrera política particular, sinó que han de ser Administracions centrades en l'interés dels ciutadans, centrades a aconseguir la felicitat de les persones, centrades a ajudar a construir un món millor per a tots. Una eina bàsica per a aconseguir realitzar aqueixa gestió eficient són els “pressupostos base zero” amb l'objectiu d'evitar que decisions passades condicionen actuacions futures i aconseguir que el pressupost, l'he*rramienta més important de gestió d'un Ajuntament, es elabore pensant a resoldre els problemes actuals dels ciutadans i no en base a polítiques del passat, normalment ja caduques.

• 3. Posar-nos enfront de les persones i potenciar l'escolta de la societat, dels problemes i les preocupacions reals que tenen els nostres ciutadans. Perquè els ciutadans no sols tenen dret al vot sinó que, també, tenen dret a la paraula, a la veu, havent d'afavorir-se el que puguen expressar les seues opinions lliure i clarament, sense obstacles. I, després d'escoltar, el següent pas ja és posar en marxa els mecanismes necessaris perquè, des de la vida política, es puguen resoldre de manera eficaç els problemes denunciats. És per això que nostra proposta és “escoltar més i parlar menys”, “fer més i parlar menys”. I com els ciutadans troben un gran suport en moltes associacions i organitzacions que contribueixen a resoldre els seus problemes i que faciliten que puguen exercir un paper actiu en la vida pública, totes aquestes associacions i organitzacions han de jugar un paper important en la nostra labor d'escolta i participació.

• 4. Basar la nostra gestió econòmica en “l'economia dònut”. El “dònut” té dos cercles concèntrics. En el nucli interior, dins del buit interior del “dònut”, estan representats tots els requisits bàsics necessaris per a aconseguir el benestar de l'ésser humà: aigua, menjar, salut, educació, treball, pau, equitat social, igualtat de gènere, energia, habitatge,... Tots ells conformen el sòl mínim social. En l'anell exterior del “dònut” estan els límits mediambientals, el sostre ecològic: contaminació, reducció de la capa d'ozó, pèrdua de la biodiversitat i altres perills per a la sostenibilitat de la naturalesa i de la Terra. La zona que queda entre els dos anells –el dònut– és l'espai on la societat pot i deu prosperar, un lloc que ha de ser “ecològicament segur i socialment just”. L'objectiu és fer una gestió econòmica que permeta reduir les desigualtats socials i garantir la sostenibilitat mediambiental.

• 5. Arribar a acords polítics. Estem en uns moments polítics extremadament complexos i convulsos en els quals alguns partits polítics han implantat unes reglas del joc no conegudes des de la constitució de l'estat democràtic a Espanya. D'una banda, el “no és no” cap a totes les idees que no sorgisquen del propi partit polític. D'altra banda, el “tot val” per a aconseguir arribar al govern de les institucions. En SOM Castelló som conscients de la necessitat d'arribar a acords, com a element fonamental del joc democràtic, però aqueixos acords mai es podran adoptar contra els interessos dels ciutadans de Castelló. Negociarem amb la resta de partits totes les qüestions que siguen de interés per a la província de Castelló i els seus ciutadans, especialment les que servisquen per a millorar la seua competitivitat econòmica i la seua cohesió social. Més que en les ideologies, creiem en les causes!

4. NOSTRES PRINCIPALS LÍNIES DE TRABALL POLÍTIQUES

• Ordre i Seguretat. La seguretat i l'ordre en les poblacions són un important valor social perquè són un factor important en el nivell de qualitat de vida dels ciutadans. Així el Manifest de Nàpols advoca per una ciutat acollidora i segura que genere espais de llibertat i seguretat. És per això que es fa necessari una reorganització interna, atribució de competències, selecció de perfils professionals adequats, formació i inversió suficient en la Policia Local, Agents de Mobilitat Urbana i en el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, ja no solament com a element de vigilància o protecció de la ciutadania, sinó com a element preventiu o dissuasiu fonamental. També és fonamental la utilització ja de tecnologies noves en aquest sentit, que dia a dia es consoliden a les “ciutats intel·ligents”.

• Neteja Urbana. La neteja de les ciutats no és només una qüestió estètica, sinó també una necessitat higiènica i de protecció medioambiental. És per això, que la neteja urbana mereix una atenció constant i privilegiada per els governs locals, des del centre de la ciutat fins a la perifèria, des dels carrers i mobiliari urbà fins als solars i habitatges buits, que se debe concretar en la importància que s'ha d'atorgar a la partida pressupostària que es dedica a tal fi.

• Administració Local. Una administració pública flexible, facilitadora, responsable, pròxima i eficient és imprescindible per a afrontar els desafiaments econòmics i socials que les últimes crisis econòmiques ens han deixat damunt de la taula. Els ciutadans han de ser iguals davant l'administració i han de poder gaudir de la mateixa facilitat d'accés a ella, independentment de la seua edat, educació, cultura, coneixements tecnològics,... S'ha de reduir a el màxim el nombre de finestretes, reals o virtuals, per les quals el ciutadà deu de passar per a fer un tràmit. I darrere d'aqueixes finestretes ha d'haver-hi una veu, un somriure, una manus amiga que ajude i facilite la gestió, reclamació, petició d'informació. És per això que els funcionaris i treballadors de la Administració local es converteixen en un element fonamental, imprescindible, per a aconseguir aqueixa convivialitat entre l'Administració i els ciutadans.

• Turisme. És imprescindible potenciar el turisme com a palanca de creixement econòmic en una terra com la nostra, privilegiada pel seu clima, pel seu sol (més de 3.000 hores de sol a l'any), per la seua mar, per la seua muntanya, per la seua gastronomia, per la seua cultura. És imprescindible la col·laboració amb tots els sectors i els professionals del turisme i de l'oci, amb tots, per al foment de la imatge de Castelló en l'exterior. A més del sol, platja, muntanya i gastronomia, són moltes les manifestacions culturals, folklore, festes i tradicions, patrimoni històric-cultural i natural que la província de Castelló pot oferir al visitant.

• Creació d'Empreses. És necessari fomentar la creació d'empreses i negocis, així com facilitar als ja existents la seua viabilitat i creixement. És necessari un programa potent de suport a l'autònom i a la pime que comença davant el risc i la incertesa que assumeix. Algunes solucions passen per atorgar
un vertader servei d'assessorament empresarial pràctic, oferir un servei de ajuda en la cerca de finançament, facilitar les gestió dels permisos administratius per a l'obertura dels nous negocis, eliminar tributs en els primers anys de vida del negoci,…

• Atracció d'Empreses. Castelló s'enfronta a un repte que no és local però enfront del qual sí que es pot actuar des de l'àmbit local. La pèrdua d'atractiu per a la inversió, la precarietat del mercat laboral, la fugida de talent, l'alta taxa de desocupació juvenil, la impossibilitat de reincorporació laboral per als majors de 50 anys, la crisi del comerç local,... són desafiaments als quals cal enfrontar-se a Castelló. Tot això pot tindre una solucions si som capaços de millorar i consolidar les qualitats de “la bona ubicació” que busquen les empreses per a instal·lar els seus centres de treball en llocs en els quals poder atorgar una excel·lent qualitat de vida als seus empleats. Moltes d'aqueixes cualitats ja les tenim a Castelló per la nostra pròpia ubicació geogràfica: sol, clima, platges, mar, muntanya, cost de la vida, gastronomia, ubicació física entre les principals urbs espanyoles, sota cost de la vida,…. Només ens falta millorar en tots aqueixos altres aspectes que són fonamentals, imprescindibles, perquè s'instal·len a Castelló els centres de treball de les empreses: localització i regulació legal adequats per a la seua fàcil implantació, ordre, seguretat, neteja, ambient amigable i acollidor, cura de l'entorn urbà, connectivitat, oferta educativa, oferta cultural (teatres, museus, espectacles, música en viu), oferta esportiva, opcions d'oci, vida al carrer (bars i restaurants), transport urbà, llicències i regulacions,…

• Oferta Esportiva. Apostem per la pràctica esportiva com a base del benestar de els ciutadans i com a font i millora del seu desenvolupament personal. Els beneficis de el esport són innombrables per a la salut, però també per a potenciar valors personals com la solidaritat, la tolerància, l'esforç, la cooperació, la superació, el desenvolupament personal. Per això, la importància d'afavorir i potenciar la pràctica esportiva, especialment entre els escolars i els joves, ja no sols com a eina de salut sinó com a element bàsic en la formació de les persones. Apostem per establir com a objectiu prioritari de la nostra política esportiva augmentar el percentatge de castellonencs que practiquen algun esport, que realitzen alguna activitat física. I, com no, és imprescindible impulsar el esport base entre els més joves com aqueix element fonamental en la formació de les persones. D'igual forma, també hem de fer costat a l'esport d'alta competició com a exemple per a la societat, com a element de cohesió en la societat, com a aparador del bon fer dels castellonencs i de promoció de la terra de Castelló. Per a aconseguir tots aquests objectius és important potenciar les ajudes al manteniment de les instal·lacions esportives i als clubs esportius. Ajudes que s'han de basar en ràtios clars i objectius com el nombre d'esportistes i/o espectadors que es beneficien d'aquests.

• Oferta Cultural. En SOM Castelló contemplem la cultura com un projecte estratègic. Plantegem una “cultura de tots per a tots”. Per a això és necessari potenciar la utilització de les cases de cultura, espais escènics, museus, col·leccions museogràfiques,… la major part de les vegades grans desconeguts per als castellonencs, la qual cosa provoca una molt baixa utilització d'aquests espais i de l'oferta cultural. La cultura genera riquesa, perquè es crea ocupació i es generen empreses, però també consumeix recursos públics. Per aquest motiu apostem per sistemes de lliure concurrència en les polítiques de subvencions culturals, imposant criteris d'avaluació clars i objectius, segons mèrits i competitivitat de els projectes, com el millor instrument per a garantir la igualtat d'oportunitats enfront de les subvencions nominatives. Es fomenta així una sana competencia entre creadors, artistes, empreses promotores,…, incentivant una major qualitat en les seues obres i activitats, optimitzant recursos i secundant decididament aquelles iniciatives artístiques i intel·lectuals que suposen una oferta cultural oberta, plural i de qualitat.

• Arrels de la Societat. Creiem imprescindible afavorir el coneixement de la arrels de la societat, arrels que es plasmen en les seues festes, tradicions populars, patrimoni i cultura. Les festes i tradicions populars, a més de consolidar les arrels culturals i els senyals d'identitat de la nostra societat, poden i han de ser un element de cohesió social i d'important atracció turística.

• Persones Majors. El canvi demogràfic al qual estem abocats fa encara més necessari un principi que era i hauria de ser etern: les persones majors han d'exercir un paper actiu en la societat. Això es podria facilitar amb mesures tan simples com: posar en contacte a persones majors amb dilatada experiència professional amb nous emprenedors, garantir a les persones majors que ho desitgen l'accés a la formació i a l'envelliment actiu, evitar la discriminació basada en l'edat, impulsar l'alfabetització digital de les persones majors, incrementar els serveis de proximitat,...

• Nadius Digitals. Els joves entre 15 i 30 anys exigeixen una atenció i una cura especial d'unes demandes diferents d'educació, cultura, oci, pràctica esportiva,…, que no són adequadament ateses per les “ofertes de tota la vida”. Especial atenció haurà de realitzar-se sobre l'oferta de formació en idiomes per a aquests joves donat el món global i connectat que els tocarà viure.

• Tornar a Castelló. Han sigut molts els joves que s'han hagut d'anar de Castelló cap a unes altres provincies, feia altres països, per a poder treballar. Som conscients de les repercussions que aqueixa emigració dels joves tindrà per a Castelló: pèrdua d'actius personals, una societat cada vegada més envellida, fugida de talents,…, sent necessari ser conscients de la realitat d'aquest problema en la presa de decisions diària per a facilitar que molts d'ells tornen a trobar a Castelló les seues opcions de creixement i de desenvolupament personal i professional. 

© 2022 Tots els drets reservats             Política de privacitat | Cookies