Vocal

José Manuel Cumba

José Manuel Cumba és executiu en l'empresa privada amb una llarga trajectòria de gestió i una gran capacitat de negociació i empatia. De família ‘grauera’, nascut i veí, coneixedor de la idiosincràsia del Grau i enfastidit de la indiferència de partits de diferents colors polítics cap a aquest lloc tan important de la ciutat.

© 2022 Tots els drets reservats             Política de privacitat | Cookies